• หน้าแรกของRegina (เรจีน่า)
  • เกี่ยวกับRegina
  • กำจัดขน
  • เฟเชียล
  • สำหรับลูกค้าใหม่
  • ค่าบริการ
  • รายละเอียดร้าน

กำจัดขน

  • การกำจัดขนของเรจีน่าคือ
  • วรจรเส้นขนและประสิทธิผล
ขน มีวงจรการงอกขึ้นใหม่ที่เรียกว่า "วงจรเส้นขน"
วงจรชีวิตของเส้นขนจะมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเติบโต(Anagen Phase), ระยะเสื่อมสภาพ(Catagen Phase) และ ระยะพักตัว(Telogen Phase) โดยจะวนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆ
โดยปกติแล้วว่ากันว่าการกำจัดขน 1 ครั้ง / 2-3 เดือนตามวงจรของเส้นขนนี้แล้ว จะทำให้การกำจัดขนมีประสิทธิภาพสูงสุดผลลัพธ์ของการกำจัดขนจะขึ้นอยู่กับว่ามีการจำกัดขนในช่วงระยะเวลาไหนของวงจรเส้นขน
สิ่งสำคัญเพื่อให้การกำจัดขนได้ผลดีควรจะทำการกำจัดขนในช่วงระยะเติบโตของวงจรเส้นขน
ในช่วงระยะพักตัวจะไม่มีขนที่เป็นเป้าหมายในการกำจัดขนจึงไม่เกิดผลลัพธ์ในช่วงนี้

ถ้ามารับบริการ 1 ครั้ง / 2-3เดือนไปประมาณ 5-6ครั้งแล้วขนจะค่อยๆบางลงจนไม่เป็นที่่สะดุดตา

การกำจัดขนที่ได้ผลดี


จำนวนครั้งในการกำจัดขนของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของขนในร่างกายและลักษณะของขน แต่เราจะกำจัดขนในจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นตามสภาพผิว, ลักษณะของขนและปริมาณขนของลูกค้าแต่ละท่าน บางท่านมารับบริการ5-6ครั้งและไม่ต้องจัดการกับขนด้วยตัวเองก็จะเห็นผลได้ว่าขนลดน้อยลง

ตารางเวลาการกำจัดขน